webcams


населени места - камера от населено място или курорт

планини и хижи - камера в планина или хижа

закрити пространства - камера в закрито помещение

други - камера от други обекти (инфраструктурни, КПП и др.)